Wednesday, August 11, 2010

III ا ح م ق ا ن ه

نزدیک نشو تا شاید چهره زشت و باطن سیاهت را نبینم
تو بخندی به همه ی حماقت های من
ک همیشه می پندارم بی شک همان خوب داستان هایی
همان دور دورها باش
.
.
.
ت ی ل ه ب ی س ت ا م ر د ا د 89